Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

A webshopunkon jelenleg árufeltöltés, ármódosítás és karbantartás történik.
Kérem mielőtt rendelést ad le a következő telefonszámod egyeztessen munkatársunkkal: 70/885 6970
Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!

Általános Szerződési Feltételek
 
 
A webáruházban található termékek megrendelésével, kiszállításával, fizetéssel kapcsolatos információkat az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) rögzítettük.
Megrendelés elküldése előtt feltétlenül olvassa el tájékoztatónkat, mivel megrendelése az ÁSZF elfogadását jelenti.
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,
magyar nyelven íródik. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
A szolgáltató neve: Korzó Ajándék Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy u. 2/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 
Cégjegyzékszáma: 09-09-026429
Adószáma: 25043453-2-09
 
 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
A jelen szabályzat 2015. február 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
 
 
3. VÁSÁRLÁS
 
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 
A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy számára a webshopon leadott megrendelés, illetve a Vásárlási szerződés és feltételek elfogadása fizetési kötelezettséggel jár.
 
Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
 
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE
 
A webáruházban tetszés szerint barangolhat, megismerkedhet a termékekkel, árakkal, tájékozódhat a részletekről. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Termékeinket kategóriák szerint kerültek csoportosításra. A különböző kategóriákat az áruház menüből választhatja ki. Egy kategórián belül több alkategóriát is találhat, amelyek a könnyebb eligazodást szolgálják.
 
 
 
5. RENDELÉS MENETE
 
A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
 
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék/termékek darabszámát beállítja.
 
A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva. A kosár tartalma mindig megjelenik, miután a Felhasználó árut rakott bele. Lehetőség van a vásárlást folytatni, új termék kereséshez visszatérni, illetve a kosárból terméket törölni. A webáruház minden esetben újraszámolja a Felhasználó által megrendelni kívánt termékek árát, illetve a szállítási költséget.
 
A "Tovább a fizetéshez" gomb megnyomása után a Felhasználónak kell megadnia a Szállítási és Számlázási adatokat, valamint a fizetési módot.
 
Választható fizetési módok:
- banki átutalás: Amennyiben szeretné a bankszámlánkra előre átutalni a rendelés értékét, kérjük válassza ezt az opciót.
- utánvét: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "utánvét" fizetési módot.
 
Személyes átvétel esetén márkaboltunkban lehet fizetni.
 
A szállítási költség bruttó 30.000 Ft alatti rendelés esetén bruttó 3.000 Ft.
Bruttó 30.000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.
 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 
A Szolgáltató minden vásárlásról számlát állít ki, mely tartalmazza a termékekre vonatkozó adatokat, az eladó és a vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van, a kiszállítás költségét is. A számlát a csomag tartalmazza. A kiállított számla megfelel az ÁFA t. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek.
 
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése minkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasznló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
 
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
 
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja. hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 
A webáruházban kiválasztott és megrendelt termékeket általános teljesítési határideje a visszaigazolástól számított 2-3 munkanap, illetve a megrendelést követő telefonos visszajelzés alkalmával egyeztetett időpont.
 
 
7. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
 
Magyar Posta
 
A kiszállítás és csomagolás díja belföldi cím esetén:
 bruttó 30.000 Ft értékhatár alatt 3.000 Ft
 bruttó 30.000 Ft értékhatár felett ingyenes.
 
 
 
8. ELÁLLÁS JOGA
 
 A Webáruházban történő vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződés megkötésére a Szolgáltató (eladó) és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor, így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Vevőt. A fogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek, vagyis ha valaki cég nevében eljárva vásárol valamit az interneten, nem illeti meg az elállási jog. Az elállási jog alapján a Webáruházban történő, rendelés leadásával megkötött szerződéstől a jogszabályi felhatalmazás alapján a Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldésével a Szolgáltatótól kérheti a kifizetett összeg visszatérítését. Ezen jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás során a Vevőnek nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására. A szerződéstől való elállás esetén a Vevő nem köteles magyarázatot adni annak okára. A Vevő az elállási jogával a termék átvételétől számított 14 naptári napig élhet. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.  Az elállási szándékát a Vevő a Kapcsolat címke, illetve a fentiekben is olvasható „2. Szolgáltató” részben található levelezési címre vagy e-mail címre megküldött, megfelelően kitöltött Elállási nyilatkozat megküldésével jelezheti. (Telefonon és sms-ben nem áll módunkban elfogadni) Elállás esetén a Vevő köteles a terméket a saját költségén a Szolgáltató részére legkésőbb az elállás közlésétől számított  14 napon belül visszajuttatni (postára adni ajánlott levélként a pontos nyomkövetés érdekében), a Szolgáltató pedig köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Vevő által kifizetett teljes összeget visszatéríteni, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költéseget is . Felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget csak a megadott bankszámlaszámra való átutalás formájában téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket  A termékben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vevőt terheli.  A Szolgáltató a fentiekben is megjelölt kormányrendelet alapján visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és egyéb teljesítés során felmerült költségeit, ameddig a Vevő nem szolgáltatta vissza a részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta annak visszaküldését.A jótállásra, termékszavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (módosította a 97/2014. (III. 25.) Kormányrendelet) és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak.
 1. Kizárólag számlával csatolt és eredeti címkével ellátott terméket áll módunkban visszavenni. Az áru vissza jutatásáról minden esetben a vevő gondoskodik annak költségei a vevőt terhelik. ( Utánvételes/portós csomagokat nem áll módunkban átvenni) 
 2. A megrendelő elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozatminta útján vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. 
 3. A megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

   1. Ha vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 
   2. A Vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését. 
   3. Nem rendeltetés szerű használatbó eredő sérülés esetén nincs lehetőség az elállási jog gyakorlására. 
   4. Elállási nyilatkozatminta: 
   5. Alulírott, fogyasztó neve (fogyasztó címe) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

    Dátum napján interneten rendeltem egy termék megnevezése (rendelés/visszaigazolás száma:…). A vételár összeg megadása forint volt, amelyet a rendelés során bankkártyával / a termék átvételekor* ki is fizettem.

    A terméket dátum megadása szállították ki, azt a mai napon a szerződésben / ÁSZF-ben / rendelés visszaigazolásában* megadott címre visszaküldtem, erről a feladóvevény másolatát csatoltan megküldöm.

    Kérem, hogy a vételárat haladéktalanul utalják át a bankszámlámra (bankszámla megadása) vagy küldjék meg a címemre

   6. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

    a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

    c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

     

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen szabályzatban található elérhetőségeken.
 
Panasz esetén fordulhat az alábbi testülethez: Online vitarendezési platform:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 

9. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit a Vevő az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

 Kellékszavatosság - termékszavatosság

  Kellékszavatosság

Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

- Jótállás Zsolnay faliórákra 10.000 ft feletti termék esetén 1 év, 10.000Ft alatti termék  esetén 6 hónap. 

10. Felelősség

A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, pl.: a weboldal használatából, egyéb technikai jellegű hibából eredő vagy a beszállítótól származó téves információból eredő károkért.

Vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vevők által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vevő elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vevőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Vevő a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vevő törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vevő regisztrációját.

 
 • Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A
Telefon: 06-52/249-426
Email: korzoajandekdebrecen@gmail.com

Jogérvényesítési panaszkezelési lehetőségek

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Bírósági eljárás kezdeményezése